AktualnościPIĄTEK, 20/01/2023

KOPI: wybór wariantu preferowanego do DŚU


tekst alternatywny
ŚRODA, 20/10/2021

Spotkanie informacyjne


tekst alternatywny

PIĄTEK, 12/03/2021

Rozpoczęcie prac


tekst alternatywny/ NAZWA KONTRAKTUOpracowanie Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego z elementami Koncepcji Programowej wraz z uzyskaniem Decyzji o Środowiskowych Uwarunkowaniach dla dokumentacji projektowej „Budowa obwodnicy Makowa Podhalańskiego w ciągu DK28”

GDDKiA

SWECO

SWECO


/ ZAMAWIAJĄCY

Generalny Dyrektor Dróg

Krajowych i Autostrad

Oddział w Krakowie

www.gddkia.gov.pl
/ WYKONAWCA

SWECO Polska sp. z.o.o.
www.sweco.pl
/ INSTYTUCJA ZAANGAŻOWANA

Ministerstwo Infrastrukturywww.mi.gov.pl