/ TERMIN REALIZACJI


Na podstawie umowy nr I/55/ZI/I-1/2021 z dnia 12.03.2021r. oraz harmonogramu prac projektowych formalny termin wykonania zadania projektowego określono na: 12.10.2024r.