/ SPOTKANIE INFORMACYJNE

/ ZAPROSZENIE

Zaproszenie do spotkań informacyjnych dla inwestycji pn.:


Opracowanie dokumentacji projektowej w fazie Studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego z elementami koncepcji programowej (STEŚ-R)

oraz uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (DŚU) dla zadania pn.:

„Budowa obwodnicy Makowa Podhalańskiego w ciągu DK28”

Zapraszamy Państwa do wzięcia udziału w spotkaniach informacyjnych dla przedmiotowej inwestycji:

– 20.10.2021 godz. 16:00-18:00 w budynku OSP Maków Podhalański, ul. Kościuszki 2, Maków Podhalański

– 21.10.2021 godz. 16:00-18:00 w Sali Rycerskiej Zamku Suskiego ul. Zamkowa 1, Sucha Beskidzka


Inwestycja zlokalizowana jest w województwie małopolskim, powiecie suskim, na terenie gminy Maków Podhalański i Sucha Beskidzka. Długość odcinka w zależności od wariantu mierzy od ok. 4.4km do ok. 6.7km.

Cel i zakładany efekt zadania:

celem opracowania jest wybór najkorzystniejszego pod względem środowiskowym, ekonomicznym, użytkowym i społecznym przebiegu wariantu obwodnicy Makowa Podhalańskiego, uściślenie korytarza terenu, przygotowanie materiałów, które posłużą do przygotowania wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz wybór optymalnego wariantu rozwiązań projektowych, przeznaczonych do dalszych faz opracowania.

Dyżur projektantów:

– 20.10.2021 godz. 10:00-13:00 oraz 14:00-16:00 w budynku OSP Maków Podhalański, ul. Kościuszki 2, Maków Podhalański

– 21.10.2021 godz. 10:00-13:00 oraz 14:00-16:00 w Sali Rycerskiej Zamku Suskiego ul. Zamkowa 1, Sucha Beskidzka

Kontakt telefoniczny: Wykonawca Projektu SWECO Polska Sp. z o.o. +48 882 357 017 lub +48 605 441 273

Materiały informacyjno – konsultacyjne zostały zamieszczone na stronie internetowej pod adresem: http://dk28makowpodhalanski.pl/

Wnioski i zastrzeżenia dotyczące przedsięwzięcia należy złożyć bezpośrednio w dniu konsultacji w miejscu spotkania lub w terminie do dnia 05.11.2021r. w formie elektronicznej na adres mailowy: krzysztof.dabrowski@sweco.pl lub drogą tradycyjną na adres biura SWECO Polska Sp. z o.o. ul. Wielicka 30, 30-552 Kraków z dopiskiem „Maków Podhalański DK28″./ PLAN ORIENTACYJNY

Plan orientacyjny – Pobierz


/ ROZWIĄZANIA WARIANTOWE OBWODNICY


Rys. W.1.1.1_Wariant 1 plan sytuacyjny

Rys. W.1a.1.2_Wariant 1 plan sytuacyjny

Rys. W.1.1.2_Wariant 1 plan sytuacyjny

Rys. W.1.1.3_Wariant 1 plan sytuacyjny

Rys. W.2.1.1_Wariant 2 plan sytuacyjny

Rys. W.2.1.2_Wariant 2 plan sytuacyjny

Rys. W.2.1.3_Wariant 2 plan sytuacyjny

Rys. W.3.1.1_Wariant 3 plan sytuacyjny

Rys. W.3.1.2_Wariant 3 plan sytuacyjny

Rys. W.3.1.3_Wariant 3 plan sytuacyjny

Rys. W.3.1.4_Wariant 3 plan sytuacyjny

Rys. W.4.1.1_Wariant 4 plan sytuacyjny

Rys. W.4.1.2_Wariant 4 plan sytuacyjny

Rys. W.4.1.3_Wariant 4 plan sytuacyjny

Rys. W.4.1.4_Wariant 4 plan sytuacyjny

Rys. W.5.1.1_Wariant 5 plan sytuacyjny

Rys. W.5.1.2_Wariant 5 plan sytuacyjny

Rys. W.5.1.3_Wariant 5 plan sytuacyjny

/ ANKIETA

Ankieta

/ MATERIAŁY INFORMACYJNE

Plakat informacyjny – Maków Podhalański

Plakat informacyjny – Sucha Beskidzka

Ulotka – Maków Podhalański

Ulotka – Sucha Beskidzka

/ NABYWANIE NIERUCHOMOŚCI

Ulotka – Procedura odszkodowawcza

Ulotka – Przejmowanie nieruchomości