/ HARMONOGRAM PRAC


HARMONOGRAM

1. ETAP I UMOWY – STUDIUM TECHNICZNO – EKONOMICZNO – ŚRODOWISKOWE -R

1.1 TOM A – CZĘŚĆ OGÓLNA I kwartał 2022

1.1 TOM C – CZĘŚĆ TECHNICZNA – DROGOWA I kwartał 2022

1.1 TOM D – CZĘŚĆ TECHNICZNA – OBIEKTY INŻYNIERSKIE I kwartał 2022

1.1 TOM E – ANALIZY I PROGNOZY RUCHU I kwartał 2022

1.1 TOM F – ZAŁOŻENIA ORGANIZACJI RUCHU I kwartał 2022

1.1 TOM G – OPRACOWANIA EKONOMICZNO – FINANSOWE I kwartał 2022

1.1 TOM I – UDZIAŁ SPOŁECZEŃSTWA I kwartał 2022

1.1 TOM J – PODSUMOWANIE I WNIOSKI I kwartał 2022

1.2 TOM B II. OPINIA GEOTECHNICZNA I kwartał 2022

1.3 KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIĘWZIECIA I kwartał 2022

1.4 RAPORT O ODDZIAŁYWANIU PRZEDSIĘWZIĘCIA NA ŚRODOWISKO IV kwartał 2023

1.5 MATERIAŁY DO WNIOSKU O DŚU WRAZ Z UZYSKANIEM OSTATECZNEJ DECYZJI IV kwartał 2022

1.6 STEŚ – R ETAP II – ZAKRES KONCEPCJI PROGRAMOWEJ II kwartał 2024

1.7 OPRACOWANIA GEODEZYJNE – ETAP I I kwartał 2022

1.7 OPRACOWANIA GEODEZYJNE- ETAP II I kwartał 2023

1.8 WYKONANIA DOKUMENTACJI BADAN PODLOZA GRUNTOWEGO NA POTZEBY BUDOWNICTWA DROGOWEGO- STEŚ -R ETAP I I kwartał 2022

1.9 WYKONANIA DOKUMENTACJI BADAN PODLOZA GRUNTOWEGO NA POTRZEBY BUDOWNICTWA DROGOWEGO- STEŚ -R ETAP II -DGI I kwartał 2024

1.10 DOSTOSOWANIE WZORCOWYCH MATERIAŁÓW PRZETARGOWYCH (WIORB i PFU) DO SPECYFIKACJI PRZEDSIEWZIECIA III kwartał 2024

ETAP I – wykonanie dokumentacji projektowej – 43 miesiące od podpisania umowy.

ETAP II – udzielanie odpowiedzi na pytania Oferentów – 11 miesięcy od rozpoczęcia procedury.