/ PARAMETRY TECHNICZNE OBWODNICY

Projektowana droga została zakwalifikowana do dróg klasy GP (główna ruchu przyspieszonego) o następujących wstępnych parametrach technicznych:


klasa drogi: GP

prędkość projektowa: Vp = 60 km/h

przekrój: 1×2

pas ruchu o szerokości: 3,50 m

jezdnia o szerokości: 7,0 m

pobocze: 1.5 m

Szerokość pasa dzielącego: brak

Szerokość pasa awaryjnego: brak

kategoria ruchu: KR5

nośność nawierzchni: 115 kN/oś

dostępność drogi: ograniczona tylko na skrzyżowaniach


Docelowe parametry techniczne i typ przekroju normalnego drogi zostaną dobrane na podstawie wyników m.in. analiz i prognoz ruchu.