/ HARMONOGRAM PRAC


HARMONOGRAM

1. ETAP I UMOWY – STUDIUM TECHNICZNO – EKONOMICZNO – ŚRODOWISKOWE -R

1.1 TOM A – CZĘŚĆ OGÓLNA

1.1 TOM C – CZĘŚĆ TECHNICZNA – DROGOWA

1.1 TOM D – CZĘŚĆ TECHNICZNA – OBIEKTY INŻYNIERSKIE

1.1 TOM E – ANALIZY I PROGNOZY RUCHU

1.1 TOM F – ZAŁOŻENIA ORGANIZACJI RUCHU

1.1 TOM G – OPRACOWANIA EKONOMICZNO – FINANSOWE

1.1 TOM I – UDZIAŁ SPOŁECZEŃSTWA

1.1 TOM J – PODSUMOWANIE I WNIOSKI

1.2 TOM B II. OPINIA GEOTECHNICZNA

1.3 KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIĘWZIECIA

1.4 RAPORT O ODDZIAŁYWANIU PRZEDSIĘWZIĘCIA NA ŚRODOWISKO

1.5 MATERIAŁY DO WNIOSKU O DŚU WRAZ Z UZYSKANIEM OSTATECZNEJ DECYZJI

1.6 STEŚ – R ETAP II – ZAKRES KONCEPCJI PROGRAMOWEJ

1.7 OPRACOWANIA GEODEZYJNE – ETAP I

1.7 OPRACOWANIA GEODEZYJNE- ETAP II

1.8 WYKONANIA DOKUMENTACJI BADAN PODLOZA GRUNTOWEGO NA POTZEBY BUDOWNICTWA DROGOWEGO- STEŚ -R ETAP I

1.9 WYKONANIA DOKUMENTACJI BADAN PODLOZA GRUNTOWEGO NA POTRZEBY BUDOWNICTWA DROGOWEGO- STEŚ -R ETAP II -DGI

1.10 DOSTOSOWANIE WZORCOWYCH MATERIAŁÓW PRZETARGOWYCH (WIORB i PFU) DO SPECYFIKACJI PRZEDSIEWZIECIA

ETAP I – wykonanie dokumentacji projektowej – 43 miesiące od podpisania umowy.

ETAP II – udzielanie odpowiedzi na pytania Oferentów – 11 miesięcy od rozpoczęcia procedury.