/ OPIS AKTUALNEGO ZAAWANSOWANIA PRAC PROJEKTOWYCH

  • PODPISANIE UMOWY NA WYKONANIE OPRACOWANIA

  • 3 marca 2021r. podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej na Opracowanie Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego z elementami Koncepcji Programowej wraz z uzyskaniem Decyzji o Środowiskowych Uwarunkowaniach w ramach zadania inwestycyjnego „Budowa obwodnicy Makowa Podhalańskiego w ciągu DK28” pomiędzy krakowskim oddziałem GDDKiA reprezentującym Skarb Państwa i wykonawcą – SWECO Polska Sp. z o.o.


  • ROZPOCZĘCIE PRAC PROJEKTOWYCH

  • 3 marca 2021r. rozpoczęto prace projektowe w zakresie wykonania STEŚ dla „Budowa obwodnicy Makowa Podhalańskiego w ciągu DK28”. Aktualne prace projektowe przebiegają zgodnie z harmonogramem i polegają na pozyskiwaniu i analizie materiałów wyjściowych i archiwalnych dla części ogólnej I Etapu Studium Techniczno Ekonomiczno Środowiskowego oraz materiałów do Decyzji o Środowiskowych Uwarunkowaniach. Prace polegają na opracowaniu wstępnego STEŚ do zaopiniowania przez Zamawiającego w zakresie analizy przebiegu wariantów drogi.


    AKTUALNOŚCI