GDDKiA

Skarb Państwa

Generalny Dyrektor Dróg

Krajowych i Autostrad

Oddział w Krakowie

ul. Mogilska 25

31-542 Kraków

tel.: 12 417 25 11

mail: sekretariat_krakow@gddkia.gov.pl

www.gddkia.gov.pl

Kontakt dla mediów

Kacper Michna

Stanowisko ds. komunikacji społecznej

tel. +48 12 417 25 77

e-mail: kmichna@gddkia.gov.pl


SWECO

SWECO Polska sp.z.o.o.

ul. F. Roosevelta 22

PL-60-829 Poznań

Nr telefonu +48 61 864 93 00

mail: info.pl@sweco.pl

www.sweco.pl

SWECO

Ministerstwo Infrastruktury

ul. Chałubińskiego 4/6

00-928 Warszawa

tel.: 12 417 25 11

www.mi.gov.pl