/ RAPORT Z DZIAŁAŃ INFORMACYJNYCH

Raport z działań informacyjnych przeprowadzonych w ramach opracowania dokumentacji projektowej STEŚ-R wraz z uzyskaniem decyzji DŚU dla „Obwodnicy Makowa Podhalańskiego w ciągu drogi krajowej nr 28” (etap I Studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego wraz z elementami koncepcji programowej). Dla dotychczasowych wariantów nr 1-5 oraz wariantu nr 6 wykonana zostanie analiza wielokryterialna. W związku z największym zainteresowaniem wariantu nr 3 wprowadzono wszystkie technicznie możliwe zmiany (proponowane przez mieszkańców) dla ww. wariantu – któremu nadano kolejny numer czyli 6. Dla dotychczasowych wariantów 1-5 nie wprowadzono żadnych zmian. Dotychczasowe warianty znajdują się tutaj: Spotkanie informacyjne .



/ PLIKI DO POBRANIA

Raport z działań informacyjnych

Rys. 0_Orientacja

Rys. W.6.1.1_Wariant 6 plan sytuacyjny

Rys. W.6.1.2_Wariant 6 plan sytuacyjny

Rys. W.6.1.3_Wariant 6 plan sytuacyjny

Rys. W.6.1.4_Wariant 6 plan sytuacyjny