PIĄTEK, 23/05/2023

Aktualizacja wariantu preferowanego (nr 6) do DŚU


tekst alternatywny


Trwają prace uszczegóławiające rozwiązania projektowe wraz z ich opiniowaniem i uzgadnianiem.PIĄTEK, 20/01/2023

KOPI: wybór wariantu preferowanego do DŚU


tekst alternatywny


W dniu 02.11.2022r. odbyło się posiedzenie Komisji Opiniowania Projektów Inwestycyjnych, w sprawie ustalenia wariantu preferowanego do decyzji DŚU. Wariant nr 6 czyli wariant wynikowy po spotkaniach informacyjnych został wybrany jako preferowany, aktualnie trwają prace uszczegóławiające rozwiązania projektowe.PONIEDZIAŁEK, 14/03/2022

Raport z działań informacyjnych


tekst alternatywny


Raport z działań informacyjnych przeprowadzonych w ramach opracowania dokumentacji projektowej STEŚ-R wraz z uzyskaniem decyzji DŚU dla „Obwodnicy Makowa Podhalańskiego w ciągu drogi krajowej nr 28” (etap I Studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego wraz z elementami koncepcji programowej).ŚRODA, 09/02/2022

Analiza wniosków


tekst alternatywny


Trwają prace związane z analizą wniosków zebranych podczas działań informacyjnych. Na ich podstawie wprowadza się możliwe do uwzględnienia zmiany projektowe. Po zakończeniu ww. prac udostępniony zostanie raport z działań informacyjnych wraz z przebiegiem wariantów.ŚRODA, 20/10/2021

Spotkanie informacyjne


tekst alternatywny


W dniach 20-21.10.2021 r. odbędą się spotkania z mieszkańcami. W ramach spotkań będzie można porozmawiać z przedstawicielami zamawiającego (GDDKiA) oraz projektantami (SWECO Polska). Do dyspozycji będą broszury oraz ankiety. Wypełnione ankiety prosimy składać w nieprzekraczalnym terminie do 05.11.2021r. Ankiety należy wysłać na adres email: krzysztof.dabrowski@sweco.pl lub drogą tradycyjną na adres biura SWECO Polska Sp. z o.o. ul. Wielicka 30, 30-552 Kraków z dopiskiem „Maków Podhalański DK28″.


PIĄTEK, 12/03/2021

Rozpoczęcie prac


tekst alternatywny


12 marca 2021r. – rozpoczęto prace.


PIĄTEK, 12/03/2021

Podpisanie umowy


tekst alternatywny


12 marca 2021r. – podpisanie umowy.