/ TERMIN REALIZACJI


Na podstawie umowy nr I/55/ZI/I-1/2021 z dnia 12.03.2021r. i harmonogramu prac projektowych formalny oraz w toku korekty układu drogowego dla wariantu preferowanego termin zostanie zaktualizowany.