/ NAZWA ZADANIA

Na zlecenie GDDKiA przygotowywana jest dokumentacja projektowa pn.:

Opracowanie Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego z elementami Koncepcji Programowej wraz z uzyskaniem Decyzji o Środowiskowych Uwarunkowaniach dla dokumentacji projektowej „Budowa obwodnicy Makowa Podhalańskiego w ciągu DK28” Planowana budowa stanowi jedno zadanie projektowe, którego wykonawcą jest SWECO Polska Sp. z o.o. na podstawie Umowy nr I/55/ZI/I-1/2021 z dnia 12.03.2021r.

Zamówienie obejmuje m.in.:

– wykonanie Studium Techniczno Ekonomiczno Środowiskowego z elementami Koncepcji Programowej,

– uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach,