/NAZWA KONTRAKTU

Opracowanie dokumentacji projektowej STEŚ-R wraz z uzyskaniem decyzji DŚU dla budowy obwodnicy Makowa Podhalańskiego w ciągu drogi krajowej nr 28